Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Ambients a educació infantil

Ambients a educació infantil

Què son els Ambients d’Aprenentatge?

Els Ambients d’Aprenentatge són una metodologia que permet treballar de manera globalitzada i atenent els ritmes d’aprenentatge i les capacitats dels diferents infants, fomentant l’autonomia i la capacitat que cada infant pugui crear els seus propis aprenentatges a partir de situacions significatives.

Quin és el paper dels infants?

Els alumnes son els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, construint-lo a través del joc, l’experimentació i  la manipulació dels diferents materials. Els Ambients permeten que els infants vagin adquirint més autonomia, prenguin decisions i siguin conscients d’aquestes.

Les interaccions entre els infants també són molt importants en el procés d’aprenentatge. Treballant per grups internivells, la interacció és més profitosa pels infants, ja que interactuant amb els companys poden aprendre altres maneres d’afrontar una situació mitjançant la col·laboració i l’observació.

Els Ambients a FEDAC Ripollet

  • Crea, imagina i juga: En aquest ambient els infants podran investigar, descobrir i crear amb diferents materials i tècniques plàstiques.
  • 10+2: Ambient on desenvolupar conceptes bàsics científics-matemàtics mitjançant la interacció amb determinats materials naturals, la creació d’hipòtesi i l’experimentació i exploració lliure dels objectes.
  • Llums i ombres: Espai destinat a inventar i desenvolupar la capacitat creativa mitjançant diverses tècniques i materials. Provocacions que criden a indagar, resoldre, pensar, experimentar, crear, descobrir i emocionar-se…
  • Qui sóc jo: En els ambients de joc simbòlic els nens i nenes es converteixen en els protagonistes de l’acció i representen diferents papers (personatges) que poden relacionar amb situacions de la vida quotidiana.
  • Mou-te: L’ambient de cos i moviment convida als alumnes a dur a terme activitats en les quals el propi cos és el vehicle d’aprenentatge. 

La sala està distribuïda en diferents racons que motiven als infants a explorar les seves possibilitats motrius i sensorials, i els ajuden a expressar-se mitjançant el joc, el gest, la música, la dansa…

Llegiu més notícies i seguix-nos a @fedacripollet i @actualitza’t

CreaEscola Quality Certificate for Education Website