Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Pla d’Organitzció del Centre

Pla d’Organitzció del Centre

Tal com estableix el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia d’agost de 2021, l’escola ha elaborat, en el marc de l’autonomia de centre i amb l’acompanyament de la Inspecció educativa, un pla d’organització que garanteix totes les mesures de seguretat establertes.


Aquest pla, que serà un element clau de la programació general anual del centre, ha estat aprovat pel consell escolar del centre el proper i el podeu consultar a l’apartat de “Documentació”