Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Pla Tríplex

Pla Tríplex

Coneixeu el pla TRÍPLEX de les 24 escoles FEDAC? 

És el nostre projecte d’Aprenentatge Combinat (Blended Learning). El pla TRÍPLEX combina la presencialitat amb la formació online mitjançant la configuració d’un autèntic entorn d’aprenentatge personal per a l’alumne #avuixdemà2024.

Per què pla TRÍPLEX? El projecte FEDAC d’Aprenentatge Combinat es diu així, perquè és un projecte 3×3, amb tres eixos clau: les persones, els suports i els espais. Al centre hi posem les persones, i tenim en compte els diferents suports amb els que comptem i els 3 espais d’aprenentatge pels alumnes, l’escola, la llar i l’entorn.

El pla TRÍPLEX ofereix un ampli ventall d’estratègies d’Aprenentatge Combinat: des de la classe física presencial fins a propostes totalment asincròniques, on es desenvolupa una activitat en temps i espais diferents al voltant d’un entorn virtual d’aprenentatge. Les 6 claus per a l’aprenentatge combinat són: la sensibilització de l’alumne, la coherència metodològica, el seguiment alineat, els recursos actius, els continguts potents i adaptats, i el suport i mitjans adequats. 

A l’hora de posar en pràctica el pla TRÍPLEX ens hem plantejat 4 reptes a assolir:

  • Integrar les TIC: Tots els nostres alumnes compten amb un correu Fedac i s’integren els aprenentatges digitals des d’I3 a P2 amb les tablets i des de P3 a S4 on cada alumne disposa d’un Chromebook a l’escola s’inicia l’aprenentage de les eines google.
  • Replantejar els processos d’ensenyament aprenentatge: El mes de juliol els docents de les escoles Fedac van realitzar tota aquesta tasca de replanteig i creació dels nous processos d’aprenentge per incloure’ls al pla Tríplex per aquest curs.
  • Formar i acompanyar educadors, alumnes i famílies: L’equip docent s’està certificant en els Google Educator Level 1 i Level 2, per tant comptem amb educadors qualificats en l’entorn Gsuite que és el que treballem a l’escola; en el pla triplex estan definits tots els continguts i coneixements sobre eines digitals que es treballaran a cada curs i per acabar l’equip docent estem preparant unes formacions per a les famílies per a què puguin acompanyar els seus fill/es en aquest procès d’aprenentatge combinat. 
  • PALSE: Aquest és el Pla d’Aprenentatge en Línia en Situació d’Emergència que es va programar també al mes de juliol per tal que en cada confinament que puguem tenir els alumnes puguin seguir el seu aprenentatge des de casa sense problema. 

El pla TRÍPLEX capgira els rols d’alumnes i docents, perquè tothom pot aprendre i ensenyar! A més a més a la FEDAC comptem amb els equips STEP’S formats per educadors, alumnes i famílies que capacitaran altres membres de la comunitat educativa FEDAC en eines digitals.