Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Escacs a Ripollet

Escacs a Ripollet

Si algú ha pensat que els escacs educatius i socials consisteix a jugar partides i partides d’escacs i res més, està molt equivocat! Ara veureu en què consisteix l’Esckmat a Ripollet.

Els escacs a l’escola FEDAC Ripollet es converteix en una eina per treballar amb els alumnes habilitats mentals i valors bàsics per a qualsevol procés d’ensenyament i aprenentatge i també per a la vida

Hem dissenyat una metodologia d’ensenyament i aprenentatge dels Escacs dirigida a la consecución d’aquests objectius:

Desenvolupar l’atenció i la concentració en els alumnes, que són la base per a qualsevol procés d’aprenentatge posterior.

Augmentar la motivació dels alumnes, ja que el joc és el motor d’aprenentatge  en els infants.

Fomentar el pensament crític i les habilitats mentals a partir del desenvolupament de les capacitats d’organització, de predicció i previsió, d’ establiment de conjectures, hipòtesis i de presa de decisions.

Treballar les destreses socioafectives , com l’empatia, la paciència, el respecte pels altres, el saber guanyar i perdre, i la superació personal entre altres.

El mestre guia els alumnes a través de preguntes i reflexions durant el joc, que els duran a estar ateents, a raonar entre ells, a poder debatre i a explorar diferents alternatives dels seus punts de vista.

Aquesta metodologia es concreta en el desig general d’ ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels alumnes tot ajudant-los a preparar la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

Metodologia d’aprenentatge “EduEscacs” 

“Alguns alumnes ascendiran al nivell de saber jugar a escacs amb facilitat, i d’altres no. Però els resultats recents de la ciència de l’aprenentatge mostren que els beneficis que els escacs ofereixen als alumnes que no ho fan amb facilitat poden tenir un impacte molt més gran en les seves vides futures, si pots atraure’ls i retenir-los al programa el temps suficient per donar-los la base de pensament que tenen necessitat” The chess school

 Com Jugar a escacs donant-li visibilitat al pensament dels alumnes?

Els investigadors del Projecte Zero van dissenyar una sèrie de “rutines de pensament”,

és a dir, estructures simples que els docents poden usar per què els seus estudiants desenvolupin hàbits de la ment, que desemboquin en un major enteniment del que estan aprenent. Es tracta de petits protocols, un conjunt de preguntes, que serveix per explorar idees relacionades amb algun tema, o una seqüència curta de passos que permet que els alumnes vagin molt més enllà de la superficialitat. 

Les rutines promouen  la pràctica dels 8 moviments que el cervell realitza per comprendre (Mapa de la Comprensió):

 1. Qüestionar els processos
 2. Considerar diferents punts de vista
 3. Raonar amb evidència
 4. Fer connexions amb coneixements previs
 5. Descriure què hi ha
 6. Fer conclusions
 7. Construir explicacions
 8. Interpretacions, teories i descobrir complexitat.

Quines preguntes podem fer als nostres alumnes relacionades amb els escacs?

 • Quina és la idea darrere aquesta jugada?
 • Quines diferències observes en la posició de blanques i negres?
 • Està igualada la posició ? Per què? Quins factors destaquen aquesta posició?
 • En què ha canviat la posició després de la darrera jugada?
 • Quines amenaces hi ha a la posició?
 • Quin pla o plans se t’ acudeixen en aquesta posició?
 • Com puc atacar el rei?

Llegiu més notícies i seguix-nos a @fedacripollet i @actualitza’t

CreaEscola Quality Certificate for Education Website