Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Projectes de FEDAC Ripollet

Projectes de l'escola FEDAC-Ripollet:

Més enllà dels projectes diferenciadors del pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024 de les 24 escoles FEDAC, a FEDAC Ripollet duem a terme un conjunt de projectes interdisciplinaris. Aquests projectes d’escola tenen per objectiu motivar els alumnes, fent-los protagonistes del seu propi aprenentatge, per tal que puguin desenvolupar els seus talents.

Treball per projectes
En totes les etapes educatives i durant tot el curs escolar treballem per seqüències didàctiques on intervenen matèries de diferents àmbits: artístic, lingüístic, científic, social i cultural. Aquest treball interdisciplinar permet entendre la realitat en la seva globalitat, motivar els alumnes, promoure el treball cooperatiu i el pensament crític, fomentar les intel·ligències múltiples i fer que l’aprenentatge sigui significatiu. Amb aquesta metodologia es treballen no només les competències associades als diferents àmbits sinó també les transversals (personal, social i digital), imprescindibles perquè els nostres alumnes esdevinguin persones responsables i líders del seu aprenentatge.
Interioritat

Incorporem la natació a totes les etapes educatives de l’escola com a disciplina esportiva. La natació aporta molts beneficis als alumnes: millora el desenvolupament psicomotor i intel·lectual, afavoreix el sistema cardiorespiratori i immunològic, l'esquema corporal i el to muscular. A més, l’activitat de natació contribueix a la socialització amb els companys i companyes i a la relaxació.

Espai Emmaús

A l’escola impulsem l’espai Emmaús com un espai d’interioritat, de trobada personal amb un mateix, amb l’altre i amb el trascendent. L’espai Emmaús és un espai que ens permet treballar l’essència personal i el sentit de la vida, donar-li valor i establir relacions constructives amb els companys i l’entorn.

Ioga

Dins de l'àrea d’educació física, fomentem les sessions de ioga i els exercicis de respiració com a una activitat que ajuda a relaxar el cos i la ment. La pràctica del ioga afavoreix que els nens i les nenes millorin la concentració, estimula la creativitat i redueix el nerviosisme, a més de contribuir a l’enfortiment de la musculatura i la millora de la flexibilitat.

Hort escolar

L’hort escolar és un projecte educatiu que té com a objectius potenciar el contacte dels nens i nenes de l’escola amb la natura i sensibilitzar-los sobre l’entorn més proper mentre adquireixen comportaments responsables i actituds ecològiques. L’hort també permet crear hàbits de treball sistematitzats i afavorir el treball en equip, ja que els alumnes han de cooperar i responsabilitzar-se d’aques projecte que és de tots.

Matemàtiques vivencials; EntusiasMAT
EntusiasMAT és un programa per aprendre les matemàtiques d’una manera vivencial i manipulativa. A través d’una gran varietat de jocs i activitats de manipulació, els alumnes experimenten i aprenen conceptes matemàtics mentre agrupen i classifiquen, identifiquen i construeixen sèries, tracen amb diferents materials figures geomètriques, etc. D’aquesta manera, els nens i nenes aprenen destreses i habilitats matemàtiques bàsiques com la numeració, el raonament lògic, la percepció visual, l’orientació espacial, la geometria o la mesura.
Projecte TÀCtil
Considerem que la competència digital és una competència transversal imprescindible en el món en què vivim. Per aquest motiu, creiem necessari alfabetitzar digitalment els infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar la informació. A les aules d’educació infantil utilitzem els robots Bee-Bots amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en la robòtica i el llenguatge computacional, així com iPads per apropar-los al món digital. A les etapes de primària i secundària la infraestructura tècnica és un factor clau per donar forma a aquest projecte: ordinadors Chromebooks, connexions ràpides, navegadors i programari actualitzat són les eines emprades a l’escola.
Projecte periodístic Junior Report
Des del curs 2019-2020, a FEDAC Ripollet participem en el projecte periodístic Junior Report de La Vanguardia. Aquest projecte converteix els alumnes en periodistes mentre s’encarreguen de realitzar el diari digital de l’escola.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.