Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Projectes de FEDAC Ripollet

Projectes de l'escola FEDAC-Ripollet:

Més enllà dels projectes diferenciadors del pla d’innovació pedagògica #avuixdemà de les 24 escoles FEDAC, a FEDAC Ripollet duem a terme un conjunt de projectes interdisciplinaris. Aquests projectes d’escola tenen per objectiu motivar els alumnes, fent-los protagonistes del seu propi aprenentatge, per tal que puguin desenvolupar els seus talents.

En totes les etapes educatives i durant tot el curs escolar treballem per seqüències didàctiques on intervenen matèries de diferents àmbits: artístic, lingüístic, científic, social i cultural.  Aquest treball interdisciplinar permet entendre la realitat en la seva globalitat, motivar els alumnes, promoure el treball cooperatiu i el pensament crític, fomentar les intel·ligències múltiples i fer que l’aprenentatge sigui significatiu. 

Amb aquesta metodologia es treballen no només les competències associades als diferents àmbits sinó també les transversals (personal, social i digital), imprescindibles perquè els nostres alumnes esdevinguin persones responsables i líders del seu aprenentatge.

Natació

Incorporem la natació a totes les etapes educatives de l’escola com a disciplina esportiva. La natació aporta molts beneficis als alumnes: millora el desenvolupament psicomotor i intel·lectual, afavoreix el sistema cardiorespiratori i immunològic, l'esquema corporal i el to muscular. A més, l’activitat de natació contribueix a la socialització amb els companys i companyes i a la relaxació.

Espai Emmaús

A l’escola impulsem l’espai Emmaús com un espai d’interioritat, de trobada personal amb un mateix, amb l’altre i amb el transcendent.

L’espai Emmaús és un espai que ens permet treballar l’essència personal i el sentit de la vida, donar-li valor i establir relacions constructives amb els companys i l’entorn.

Projecte TÀCtil

Considerem que la competència digital és una competència transversal imprescindible en el món en què vivim. Per aquest motiu, creiem necessari alfabetitzar digitalment els infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar la informació.  

La infraestructura tècnica és un factor clau per donar forma a aquest projecte, per això disposem d’ordinadors Chromebooks 1x1, connexions ràpides, navegadors i programari actualitzat.

TUtopia

TUtopia és el projecte d’espiritualitat de l’escola, amb la qual treballem la humanitat i el sentit transcendent de la persona. 

A l’etapa de secundària, ens endinsem a TUtopia a partir dels vincles personals, de la paraula i de l’elecció personal. Creiem que, en l’etapa de l’adolescència, és molt important el treball mitjançant diferents llenguatges, de la integritat personal, la presa de decisions i el desvetllament del talent personal. Tots aquests elements han de portar els alumnes a un projecte de vida personal i autèntic. 

Projecte periodístic Junior Report

Des del curs 2019-2020, a FEDAC Ripollet participem en el projecte periodístic Junior Report de La Vanguardia. Els alumnes es converteixen en reporters i reporteres i aprenen tècniques periodístiques per desenvolupar una visió crítica del món, investigar sobre temes d’actualitat, ja siguin internacionals o d’àmbit més local, i publiquen els seus articles a la seva pròpia revista digital. Us animem a llegir-la!

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website