Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Programa Salut i Escola

Programa Salut i Escola

El programa “Salut i escola” (PSiE), té el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat.

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.

El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

L’objectiu del programa Salut i Escola (PSiE) és millorar la salut dels infants i adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç. Aquest programa va especialment adreçat a l’alumnat d’educació secundària tot i que es contemplen accions per infants d’educació primària. 

Amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents, el Departament de Salut amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya a través dels Centres d’Atenció Primària de Salut, ofereix un servei de Consulta Oberta dins dels centres educatius perquè les noies i els nois puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut.

Els objectius d’aquest programa són:

  • INFORMAR a través de professionals sanitaris
  • APROPAR els serveis de salut als centres docents i als adolescents
  • EDUCAR en com millorar la salut
  • APODERAR-LOS en el maneig de la salut de manera responsable
  • INFORMAR de les conductes de risc per a la salut
  • DETECTAR PRECOÇMENT problemes de salut
  • REDUIR els factors de risc que afecten negativament la salut
  • FOMENTAR els factors protectors per a la salut

La infermera que fa l’atenció a la nostra escola és la Teresa Ibáñez, ella ve tots els divendres de 11 a 13:30 h. A més a més tant la infermera com llebadores realitzen diferents tallers als alumnes d’ESO per tal de tractar temes sobre salut, alimentació, sexualitat i relacions.

Tot i que aquest programa va especialment adreçat a l’alumnat d’educació secundària, també es contemplen accions per infants d’educació primària i la infermera i llevadores també han realitzat tallers a educació primària. 

Podeu llegir més sobre el Programa Salut i escola a la web de la Generalitat.

Llegiu més notícies i seguix-nos a @fedacripollet i @actualitza’t

CreaEscola Quality Certificate for Education Website