Isabel la Catòlica, 20 - 08291 Ripollet

935 809 566

Educació primària

Educació Primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Al llarg de l’educació primària, a FEDAC Ripollet potenciem les competències i els talents personals de cada alumne perquè iniciï el camí cap a l’autoconeixement i la configuració d’una personalitat pròpia i autèntica.

Oferim una formació integral dels nens i nenes perquè siguin persones amb capacitat crítica, solidàries i receptives a les necessitats de l’entorn social.

Projectes de l’etapa

TUtopia

TUtopia és el projecte d’espiritualitat de l’escola i de la FEDAC, amb el qual treballem la humanitat i la interioritat de la persona. Durant els sis cursos de primària, ens endinsem en els valors humans a partir dels vincles personals i de la paraula. A través de diferents propostes adaptades a cada curs, on fem servir la conversa, la poesia, la reflexió, el talent personal…, desvetllem en els nens i nenes l’esperit crític perquè esdevinguin persones compromeses amb l’entorn. Alhora, introduïm també la TUtopia en els projectes generals de l’etapa i especialment en els projectes d’Aprenentatge-Servei (ApS). P1 a P6

L'entorn i el Nadal. Al carrer fem festa!

Partim de la reflexió del "jo", la coneixença d’un mateix i del treball de la interioritat per, tot seguit, anar descobrint l’entorn pròxim dels nens i nenes de 1r de primària: la família, l’escola i la ciutat. L’objectiu del projecte és que l’alumne conegui l’entorn que l’envolta i que en formi part activament, descobrint quina és la seva contribució a la bona convivència, experimentant relacions afectives i de lligam i esdevenint un membre just de la societat. Aquesta seqüència didàctica engloba les àrees de coneixement de medi natural, social i cultural, llengua catalana, llengua castellana i TUtopia. P1

Mira, toca i sent

Aquest és un projecte d’experimentació científica amb els nens i nenes de cicle mitjà de primària a partir del propi cos. Treballem els cinc sentits per descobrir com ens relacionem amb l’entorn, les sseves característiques i funcionament. L’objectiu és treballar la formulació d’hipòtesis, l’experimentació vivencial i l’expressió dels resultats i observacions de manera creativa i utilitzant diferents formes de comunicació. 

Les plantes i la selva amazònica

En aquest projecte d’investigació sobre el món de les plantes, els alumnes de 1r de primària tenen cura de l’hort escolar i fan aprenentatges a través de la investigació i l’observació directa. Alhora, també els proposem activitats d’investigació al voltant de la selva amazònica, amb l’objectiu que facin aprenentatges i fomentar la consciència ecològica. Aquest projecte engloba les àrees de coneixement del medi natural, social i cultural, llengua catalana, llengua castellana i TUtopia. P1

Un món verd. Salvem les abelles

El projecte "Un món verd: salvem les abelles" és un projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS) amb els nens i nenes de 1r de primària. La finalitat és sensibilitzar els infants sobre la importància de preservar el medi ambient i cuidar les abelles per tal que puguin duu a terme la pol·linització de les flors. P1

Ratatouille. Una cuina creativa

Mitjançant la ludificació, acostem els nens i nenes de 1r de primària a l’alimentació saludable perquè prenguin consciència de la importància dels bons hàbits alimentaris per a la salut i el creixement. En aquest proojecte treballem coneixements de les àrees de medi natural, social i cultural, llengua catalana i llengua castellana. P1

El cos, quina màquina!

Amb aquest projecte treballem amb els nens i nenes de 2n de primària aspectes generals del cos humà, com l’esquelet, la musculatura i els òrgans més importants. Per dur a terme el projecte, proposem als alumnes un conjunt de tasques contextualitzades, és a dir, basades en contextos reals o que podrien ser-ho. L’objectiu és que puguin aplicar els coneixements per tenir cura del cos, seguir hàbits saludables i gaudir de bona salut. Els continguts es presenten integrats en les àrees de medi natural, social i llengua catalana, tot i que també intervenen les àrees de castellà i anglès. P2

¡Qué animal!

Ens endinsem amb els alumnes de 2n de primària en el món dels animals a través d’aquest projecte de recerca. L’objectiu és que els nens i nenes investiguin amb la finalitat de conèixer-ne les característiques, classificacions i curiositats. Els continguts del projecte es presenten integrats en les àrees de medi natural, social i català, tot i que també hi intervenen les àrees de llengua castellana i llengua anglesa. P2

El capità planeta

En aquest projecte trimestral utilitzem la ludificació per donar a conèixer als nens i nenes de 2n de primària els fenòmens naturals més importants. Caldrà que els alumnes treballin en equip, tot i que el projecte també implica una part de recerca i de reflexió personal. Els continguts es presenten integrats en les àrees de medi social, natural i català, encara que també hi intervenen les àrees de castellà i anglès. P2

Érase una vez el cuerpo humano

En aquest projecte, l’alumnat de 3r de primària treballa el cos humà a partir d’un projecte d’investigació centrat en els cinc centits i les seves característiques i funcionalitats. P3

Plantes fantàstiques i on trobar-les

En els nens i nenes de 3r de primària participen en aquest projecte ludificat al voltant de les plantes. A partir d’un joc ambientat en la temàtica de Harry Potter, la màgia i la fantasia, els alumnes realitzen aprenentatges sobre el món vegetal, les seves característiques i la seva classificació. P3

Star Wars: explorant l'univers

Els alumnes de 3r de primària investiguen sobre el planeta Terra, els seus astres i els altres planetes del sistema solar a través d'aquest projecte en què utilitzem la metodologia de la ludificació.

Érase una vez...el cuerpo humano
En aquest projecte treballem, amb els alumnes de 4t de primària, els diferents aparells del cos humà, els òrgans i les seves funcions. Els sabers es presenten integrats en les àrees de medi natural tot i que també hi intervenen altres àrees com visual i plàstica (ViP) i TUtopia.
Bèsties fantàstiques i on trobar-les

A través d’aquest projecte d’investigació ludificat, els alumnes de 4t de primària treballen en una primera part els animals vertebrats i invertebrats, en descobreixen les característiques principals i el seu hàbitat, i aprenen a classificar-los. La segona part, fa referència als ecosistemes. Aquest projecte, que es realitza en el segon trimestre, està ambientat en la temàtica del llibre Bèsties fantàstiques i on trobar-les, de J. K. Rowling. Els continguts es presenten integrats en les àrees de medi natural, català, castellà i anglès, però també hi intervenen altres àrees com visual i plàstica (ViP) i lideratgeS. P4

El món a vista de dron (Espanya i Europa)

En aquest projecte treballem, amb els alumnes de 4t de primària, la geografia i l'organització del territori Espanyol i nocions bàsiques d'Europa. Els sabers es presenten integrats en l'àrea de medi social tot i que també hi intervenen altres àrees com visual i plàstica (ViP).

Màquines i energia

En aquest projecte, introduïm els nens i les nenes de 4t de primària en el món de les màquines, els invents i les diferents fonts d’energia. En descobrim el funcionament i la contribució de la ciència i la tecnologia al progrés. Els continguts del projecte es presenten integrats en el cos de les àrees de medi natural, català, castellà i anglès, tot i que també hi intervé l’àrea de visual i plàstica (VIP). P4

Game of Times

"Game of Times" és un projecte on utilitzem la metodologia de la ludificació per treballar amb els alumnes de 5è i 6è de primària la història de la humanitat, des de la prehistòria fins a l’edat contemporània. Amb aquest projecte els alumnes desenvolupen coneixements de les àrees de medi social, llengua catalana, llengua castellana, llengua angelsa i visual i plàstica (ViP). P5-P6

Corpus Museum

Aquest projecte planteja als alumnes de 5è i 6è de primària treballar tots els aparells i sistemes del cos humà: locomotor, circulatori, nerviós, digestiu, respiratori i reproductor. A través de diferents activitats, els proposem una combinació de treball individual amb el treball cooperatiu per descobrir el funcionament de cada sistema i alguns dels seus trastorns. Com a producte final del projecte, els alumnes munten un museu que les famílies i la resta de l’alumnat poden visitar (visita presencial o virtual). El projecte involucra coneixements de les àrees de medi natural, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. P5-P6

Smart Box

El projecte "Smart Box" té com a objectiu treballar amb l’alumnat de 5è i 6è de primària la geografia, les tradicions i altres aspectes de Catalunya i Espanya. Com a producte final, els nens i nenes preparen una Smart Box (capsa d’experiències) amb les feines i els aprenentatges que han fet al llarg del projecte. En aquest projecte intervenen les àrees de medi social, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. P5-P6

There Is Not Planet B

Treballem amb els nens i nenes de 5è i 6è de primària com els humans tractem el nostre planeta i descobrim tot allò que podem fer en la nostra vida quotidiana per tenir-ne cura. En aquest projecte intervenen coneixements de les àrees de medi natural i social, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa. P5-P6

League of Players

A través d’aquest projecte, ambientat en els Jocs Olímpics, treballem amb l’alumnat de 5è i 6è de primària la geografia física i política d’Europa i del món. Al mateix temps, descobrim la història i el reglament de diferents esports. Per dur a terme aquest projecte, intervenen coneixements de les àrees de medi social i natural, llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i educació física. P5-P6

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Ripollet oferim una sèrie d’activitats complementàries per a tots els alumnes i dins de l’horari lectiu que reforcen el nostre projecte educatiu. A l’etapa d’educació primària, les activitats complementàries són:  

  • ArtTIC
  • Líder en Mi (LEM)
  • Eskcmat
  • Oratòria
  • Emmaús

Descarrega’n els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website